Regulamin

1. Przed dokonaniem zakupu proszę dokładnie przeczytać informacje na temat interesującego Cię przedmiotu.

2. Po zakupie proszę wpłacić należność na nasze firmowe konto bankowe. W tytule wpłaty podaj swoją nazwę użytkownika. Do kwoty zakupionego przedmiotu nie zapomnij doliczyć kosztów przesyłki, są one podane w zakładce wysyłka/zwroty. Jeżeli zakupiłeś towar i chcesz, żeby został on wysłany "za pobraniem" koniecznie poinformuj Nas o tym fakcie poprzez e-mail lub telefon.

3. Towar staramy się wysyłać możliwie jak najszybciej, zazwyczaj w ten sam dzień, w którym wpłynęły pieniążki. Nie odpowiadam za opóźnienia wynikłe za sprawą firmy kurierskiej, jednak w przypadku gdyby paczka nie dotarła po 2 dniach możesz liczyć na Naszą interwencję (każdą transakcję doprowadzam do końca)

4. Większość towarów można też odebrać osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym i zapłacić przy odbiorze.

5. Do każdego zakupu dołączamy paragon lub FV na życzenie.

6. Po zakupie prosimy w wiadomości do sprzedającego przesłać kompletne dane pojazdu w celu zweryfikowania doboru. Każdy zakup weryfikujemy by uniknąć zwrotów z powodu błędnego dobrania części.

7. Zwroty towarów spowodowane winą Kupującego wyłącznie na koszt Kupującego.

8. Towary zwracane muszą zawierać dokument zakupu, w oryginalnych opakowaniach bez śladów montażu/użytkowania.

9. Zwrot pieniędzy za zwrócony towar wyłącznie na podany rachunek bankowy - w tym celu prosimy włożyć do przesyłki karteczkę z danymi do przelewu oraz kwotą do zwrotu.

10. Zwrot pieniędzy w ciągu 7 dni od otrzymania zwracanego towaru.

11. Na zwrot zakupionych części Kupujący ma 14 dni od daty na paragonie/fv VAT.

12. Zdjęcia umieszczane w ofertach mają charakter poglądowy, najważniejsze są nr katalogowe zakupionych części lub nasze wewnętrzne oznaczenia.

13. Niektóre opisy przedmiotów mają uogólniony charakter i jeśli Kupujący ma wątpliwości prosimy o kontakt.

14. W wyjątkowych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy o czym zawsze Kupujący jest wcześniej informowany telefonicznie lub mailowo.

15. Dostawa 24H obejmuje przedmioty zakupione do godziny 13stej z wybraną opcją "Za pobraniem" lub dokonaną płatnością, w przypadku zwykłego przelewu należy przesłać potwierdzenie w pliku PDF. Każde zamówienie, które ma zostać wysłane tego samego dnia powinno zostać potwierdzone mailowo lub telefonicznie w tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt.

16. Przedmioty zakupione w dni świąteczne i soboty wysyłane są w pierwszy dzień roboczy po danym święcie.

17. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym MOTONET jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

18.W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

19.Dane osobowe podawane podczas rejestracji klienta będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
zamówień zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.
Nr 101 poz. 926, ze zm.) i nie będą udostępniane zewnętrznym podmiotom. Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo
do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
Zamawiający podając te dane i przesyłając je poprzez wysłanie formularza wyraża równocześnie zgodę na
ich gromadzenie i przetwarzanie. Zgoda taka może być przez klienta w każdej chwili odwołana poprzez wysłanie
do naszej firmy listu e-mail z takim żądaniem. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia
zrealizowanie zamówień. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Gwarancja

Na wszystkie towary u Nas zakupione obowiązuje gwarancja producenta.
Na części elektryczne rok gwarancji pozostałe produkty przy zakupie na paragon 2 lata na fv rok.
Kupujący na własny koszt dostarcza towar.
W przypadku odrzucenia reklamacji przesyłamy odpowiednie dokumenty z orzeczeniem producenta.
W przypadku uznania reklamacji wysyłamy towar na Nasz koszt lub zwracamy pieniądze na wskazany nr konta.

ZASADY PRZYJĘCIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KONSUMENCKICH W F.H. Mot-Net

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, konsument ma prawo do wyboru procedury reklamacyjnej.
a. reklamacja z powodu niezgodności towaru z umową konsumpcyjną
Zgodnie z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej DZ.U.02.141.1176
b. reklamacja w ramach udzielonej gwarancji
Dla towarów posiadających kartę gwarancyjną.

I.
Warunkiem przyjęcia towaru jest przedstawienie przez konsumenta dowodu zakupu reklamowanego towaru w naszej firmie.
F.H. Moto-Net pozostawia sobie możliwość domagania się podania wszelkich danych, które mogą okazać się niezbędne w celu procedowania reklamacji, a jednocześnie nie leżących w zakresie objętym Ustawą o ochronie danych osobowych.

II.
Towar zgłoszony do reklamacji winien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym przyjętym w obrocie ( czysty, w stanie kompletnym, w opakowaniu fabrycznym otrzymanym przy zakupie )

III.
W przypadku reklamacji części konfekcjonowanych lub wymienianych parami – zgodnie z obowiązującymi procedurami naprawczymi - lub konfekcjonowanych w kompletach takich jak: amortyzatory, tarcze hamulcowe, bębny hamulcowe, klocki, szczęki hamulcowe itp. niezbędne jest dostarczenie do reklamacji par lub kompletów ww. towarów

IV.
W przypadku domagania się jakichkolwiek kosztów dodatkowych związanych z awarią reklamowanego elementu (naprawa pojazdu, przestój, holowanie itp.) niezbędne jest dostarczenie kopii dowodów potwierdzających poniesienie tychże kosztów.
Jeżeli wydatek związany z doprowadzeniem pojazdu do stanu sprzed awarii jest znaczący, niezbędne jest dodatkowo, dostarczenie wraz z reklamowanym towarem opinii rzeczoznawcy wykonanej w momencie demontażu uszkodzonych części. Koszt powołania rzeczoznawcy, na podstawie faktury zostaje wówczas dołączony do kosztów dodatkowych reklamacji.

V.
F.H. Motonet zobowiązany jest, zgodnie z ustawą, do ustosunkowania się do żądań konsumenta do 14 dni od daty przyjęcia reklamacji. Określa dodatkowo maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji na 3 miesiące, po upływie którego reklamacja zostanie uznana za zasadną.
W wyjątkowo spornych kwestiach strony ustalają ze sobą indywidualnie ewentualne przedłużenie tego terminu.

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy wynikające z Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej DZ.U.02.141.1176.

 

F.H. MOTO-NET Andrzej Król

Kocmyrzów 112

32-010 Kocmyrzów

REGON: 120738069

NIP: 682-166-11-02

 

Promocje
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych.